TPM SENZORI

Prema Uredbi TPM senzori (Tire Pressure Monitoring Sensor) se ugrađuju u sva nova vozila klase M1(putnička vozila s najviše osam sedišta osim sedišta vozača) i u EU sva nova vozila moraju biti opremljena preciznim sistemom za kontrolu pritiska u pneumaticima koji u interesu optimalne potrošnje goriva i održavanja sigurnosti u saobraćaju. TPM senzori na putu upozoravaju vozača ako neki od pneumatika na vozilu gubi pritisak vazduha.
(Uredba EZ 661/2009 Evropskog parlamenta i Veća od 13.jula 2009., članak 9. stav 2.)​

Od 1. novembra 2012. ta regulacija važi za sva nova homologovana vozila.
Od 1. novembra 2014. sva nova vozila moraju biti fabrički opremljena tom tehnologijom.

Sistem za kontrolu pritiska u pneumaticima (TPM)

Pomoću sistema nadzora pritiska u pneumaticima vozaču stoji na raspolaganju sistem koji stalno nadzire pritisak u pneumaticima vozila (i tokom vožnje) i upozorava kod nepostizanja minimalnog pritiska:

  • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
  • Senzor pritiska na svakom točku
  • Signali pritiska se prenose do volana i prikazuju na tabli upozorenje
  • Samostalni prikaz upozorenja prilikom nepostizanja zadatog pritiska od 20 procenata i prilikom prekoračenja zadatog pritiska od 40 procenata
  • Ručna provera pritiska je uvek moguća

Ta indikatorska lampica u vašem vozilu ima istoriju. To je istorija zasnovana na godinama neizvesnosti u vezi sa pravilnim pritiskom u gumama i mnogim ozbiljnim nesrećama u saobraćaju koje su mogle da se izbegnu, da su vozači znali da je njihov pritisak u pneumaticima nizak. Čak i sada, procenjuje se da je znatan broj vozila svakodnevno na putu sa nedovoljnim pritiskom u gumama. Međutim, pravilno održavanje pneumatika uz pomoć TPMS-a može i pomaže u sprečavanju mnogih ozbiljnih nesreća, a već smo spomenuli senzor pneumatika čuva pneumatike i štedi gorivo!

Ako vam se upali ova lampica nemojte biti zabrinuti, mi imamo rešenje! Pokušajte napumpati pneumatike na propisane vrednosti i resetovati pritisak u gumama na kontrolnoj jedinici, ako se ne snalazite pozovite nas i zakažite svoj termin, a naši majstori će u najkraćem mogućem roku rešiti vaš problem i po potrebi zameniti senzor.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *