Senzori pneumatika

Za Vas koji imate TPMS senzore – senzori pneumatika, ovo je tekst koji će Vam malo približnije pojasniti šta i kako funkcioniše, a za ostale ovo je tekst koji će Vas uputiti da sutra kada budete imali automobil sa TPMS SENZORIMA znate za šta oni služe ili zašto svetli žuta lampica na tabli. U svakom slučaju dobro došli na sajt Adam Auto Servisa i još jednu temu o pneumaticima.

ŠTA JE SVRHA I ČEMU SLUŽE SENZORI PNEUMATIKA!?

Svrha sistema za nadgledanje pritiska u gumama (TPMS senzori pneumatika) je da Vas upozori da je jedna ili više guma izgubilo optimalan pritisak te da uslovi za vožnju nisu više bezbedni. Pored bezbednosti sačuvaće vaše gume od nepotrebnog habanja i neće dozvoliti veću potrošnju goriva do koje bi došlo usled malog pritiska u gumama.

KAKO FUNKCIONIŠU TPMS SENZORI PNEUMATIKA

Danas na tržištu poznajemo dve vrste TPMS senzora koji rade na dva različita načina.

 • INDIREKTNI TPMS Indirektni TPMS se obično oslanja na senzore brzine točkova koje koristi sistem protiv blokiranja kočnica. Ovi senzori pneumatika mere brzinu obrtanja svakog točka i može se koristiti pomoću kompjuterskih sistema u vozilu kako bi se uporedili jedni sa drugima i drugim podacima o radu vozila, kao što je brzina.Na osnovu brzine obrtaja svakog točka, računar može tumačiti relativnu veličinu guma na vašem vozilu. Kada se točak okreće brže od očekivanog, računar izračunava da je guma nedovoljno napunjena i upozorava vozača u skladu sa tim.Dakle, indirektni sistem za nadzor pritiska u pneumaticima zapravo ne meri pritisak u gumama već jednostavno meri brzinu rotiranja guma i šalje signale na računar koji će aktivirati indikator na tabli kada se čini da se nešto u rotaciji nije u redu.PREDNOSTI INDIREKTNI TPMS
  – Relativno jeftiniji u poređenju sa direktnim TPMS
  – Zahteva manje programiranja / održavanja tokom godina nego direktni TPMSSLABOSTI INDIREKTNOG TPMS-a
  – Može postati netačan ako kupite veću ili manju gumu
  – Može biti nepouzdan kada su gume neujednačeno korišćene
  – Mora se resetartovati nakon što pravilno napumpate svaku gumu
 • DIREKTNI TPMS Direktni TPMS koristi senzore za praćenje pritiska unutar svake gume koja prati specifične nivoe pritiska – a ne samo podatke o obrtanju točkova iz sistema protiv blokiranja kočnica. Senzori pneumatika u direktnom TPMS-u mogu čak obezbediti očitavanje temperature gume. Sistem direktnog nadzora pritiska u pneumaticima šalje sve ove podatke centralizovanom kontrolnom modulu gde je analiziran, protumačen i ako je pritisak u gumama manji nego što bi trebalo, prenosi se direktno na vašu kontrolnu tablu gde svetli indikatorska lampica. Direktni monitor za pritisak u pneumaticima obično šalje sve ove podatke bežično. Svaki senzor ima jedinstveni serijski broj. Ovako sistem razlikuje i vrši očitavanja pritiska za svaku pojedinačnu gumu.PREDNOSTI DIREKTNI TPMS
  – Nisu skloni netačnosti zbog rotacije guma ili zamene guma
  – Jednostavna resinhronizacija nakon rotacije gume ili zamene guma
  – Baterije unutar senzora obično traju oko 10 godina.
  – Može biti uključeno u rezervnu gumu vozilaSLABOSTI DIREKTNOG TPMS
  – Sve je skuplje nego kod indirektnih TPMS senzora
  – Iako jednostavna, resinhronizacija može zahtevati skupe alate.
  – baterije su trajne ali ako je baterija ispražnjena, čitav senzor mora biti promenjen.
  – Senzori su podložni oštećenjima pri montaži / demontaži

TPMS INDIKATOR PRITISKA U GUMAMA 

Ta indikatorska lampica u vašem vozilu ima istoriju. To je istorija zasnovana na godinama neizvesnosti u vezi sa pravilnim pritiskom u gumama i mnogim ozbiljnim nesrećama u saobraćaju koje su mogle da se izbegnu, da su vozači znali da je njihov pritisak u pneumaticima nizak. Čak i sada, procenjuje se da je znatan broj vozila svakodnevno na putu sa nedovoljnim pritiskom u gumama. Međutim, pravilno održavanje pneumatika uz pomoć TPMS-a može i pomaže u sprečavanju mnogih ozbiljnih nesreća, a već smo spomenuli senzor pneumatika čuva pneumatike i štedi gorivo!

ŠTA KAŽE ZAKON?

Prema Uredbi o TPMS-u sva nova vozila klase M1(putnička vozila s najviše osam sedišta osim sedišta vozača) u EU moraju ubuduće biti opremljena preciznim sistemom za kontrolu pritiska u pneumaticima koji u interesu optimalne potrošnje goriva i održavanja sigurnosti u saobraćaju. Na putu upozorava vozača ako neki od pneumatika na vozilu gubi pritisak vazduha.
(Uredba EZ 661/2009 Evropskog parlamenta i Veća od 13.jula 2009., članak 9. stav 2.)​

Od 1. novembra 2012. ta regulacija važi za sva nova homologovana vozila.
Od 1. novembra 2014. sva nova vozila moraju biti fabrički opremljena tom tehnologijom.

Srdačno Vas pozdravljamo u nadi da smo pomogli da bolje razumete TPMS, za sva eventualna pitanja ili konsultacije uvezi senzora pneumatika budite slobodni da nas kontaktirate! https://adam.co.rs/kontakt/

Vaš

Adam Auto Servis!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *