Kompanija Nokian menja naziv

U cilju jačanja Nokian brenda, sve nazive proizvoda promeniće tako da sadrže puno ime kompanije Nokian Tyres.

Novi proizvodi dobijaće nazive u skladu sa ovim pravilom, ali promeniće i nazive svih sada postojećih proizvoda. Na primer, Nokian Snowproof P postaće Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Seasonproof SUV
postaće Nokian Tyres Seasonproof SUV, Nokian WR D4 postaće Nokian Tyres WR D4 i tako dalje.

Ova promena će postepeno postati vidljiva na svim materijalima koje proizvodi Nokian Tyres, uključujući marketinški materijal, cenovnike i fakture, kao i sve naše kanale, poput prodajnih usluga. Promena će stupiti na snagu na svim tržištima kompanije Nokian Tyres i odnosi se na nazive svih proizvoda.ŠTA TO ZNAČI ZA VAS KAO NAŠEG KUPCA?

Od sada pa nadalje treba da znate da ćemo da koristimo nove nazive proizvoda Nokian Tyres u svojoj komunikaciji i komunikacionim kanalima. Svi podaci i kanali sa proizvodima Nokian Tyres moraće da se ažuriraju sa novim nazivima proizvoda do kraja 2022. godine.

Srdačano pozdrav!
Vaš Adam Auto Servis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *